Jsme Sociální družstvo Znojmo

Naše Sociální družstvo Znojmo vzniklo 3. června 2010 se záměrem poskytnout služby lidem se zdravotním postižením. Zabezpečili jsme nová pracovní místa pro osoby se změněnou pracovní schopností, částečným i plným invalidním důchodem, a to pro postižení tělesná i mentální.


Naše družstvo má za cíl podpořit seberealizaci a sebedůvěru postižených osob a pomoci při dalším rozvoji jejich schopností a dovedností udržet krok pro nemožnost jejich sociálního začlenění. Zaměřili jsme se hlavně na výrobu retenčních nádrží a odpadních jímek, úklidové práce, chráněnou šicí a vyšívací dílnu a nyní nově i na výrobu a prodej ekologických BIO brček ze slámy. Finanční prostředky zajišťující provoz získáváme jednak prodejem vlastních výrobků a služeb a jednak část potřebných nákladů hradíme z příspěvků na podporu zaměstnávání osob ze zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. od Úřadu práce ve Znojmě, Třebíči a Zlíně.


Nabízíme výrobu plastových retenčních nádrží a odpadních jímek, strojové vyšívání, zakázkové šití oděvů, úklid komerčních i soukromých prostor, výrobu a prodej ekologických BIO brček ze slámy. Nabídka služeb a výrobků je opravdu široká. Výrobky vznikají v několika dílnách, např. ve chráněné šicí dílně je možnost vidět, jak se šijí dresy, mikiny, trička nebo pracovní oděvy, na stříhárně pak jak se pracuje se střihy. V plastové výrobě se produkuje řada různých zařízení (jímky, šachty a čistírny odpadních vod), nabídka se postupně rozšiřuje.